இந்திய நாட்டின் செய்தி நிறுவனத்தை சேர்ந்த பிரபல புகைப்பட கலைஞர் டேனிஷ் சித்திக் ஆப்கானிஸ்தான் கலவரத்தில் சுட்டுக்கொலை.