கொரோனா காலகட்டத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டம் தேவையா?