1. நமச்சிவாய எனும் நாமம் உச்சரிப்பவர்களை சனி பாதிப்பதில்லை. 

2. பாவவினைகளுக்கு பரிகார மருந்து பிரதோஷ வழிபாடு . அதை தடையின்றி செய்பவர்களை சனி தண்டிப்தில்லை. 


3. காகத்திற்கு அன்னம் அளிப்பவர்கள் , பித்ரு கடன் சரிவர செய்பவர்களை சனி கருணையுடன் பார்ப்பார். 


4. கருப்பு காராம்பசுவின் பால் , நெய் , தயிர் இவற்றுடன் பூஜிப்பவர்களை சனி மிகவும் விரும்புவார் . அவர்களை சோதித்தாலும் பாதிப்பதில்லை. 


5. ஆச்சார சீலர்கள் , அனுதினம் சிவபூஜை செய்பவர்களை சனி நேசிப்பார். 


6. சுத்தமும் சுகாதாரமும் நிறைந்தவர்கள் , மற்றவரை அல்லல்படுத்தி ஆனந்தப்படாதவர்களை பீடிக்கும் காலத்திலும் பாவமன்னிப்பு அளித்து பாதுகாப்பார். 


7. சத்தியம் தவறாதவர்கள் மனதில் நித்திய வாசம் செய்வாள் மஹாலக்ஷ்மி என்பார்கள் . அந்த திருமகள் இருக்கும் இடத்தை திரும்பிக்கூட பார்ப்பதில்லை சனி . அதாவது சத்தியம் தவறாதவரை . 


8. ஸ்திரவாரம் எனும் சனிக்கிழமை விரதமிருப்பதும் , சுதர்சன எந்திர வழிபாடு செய்வதும் சனிக்கு பிடித்தமான ஒன்று. 


9. எள்ளன்னம் வைத்து என்னாளும் துதிப்பவரை சனி நெருங்குவதே இல்லை. 


10. வலம்புரி சங்குள்ள இல்லம் , சாலகிராமத்ய பூஜிப்பவர்களை சனி படுத்துவதில்லை. 


11. ருத்ராட்சம் அணிந்தவர்களை ருத்திர பிரியரான சனி பீடிப்பதில்லை .