ராணிப்பேட்டை துணை மின் நிலையம்

ராணிப்பேட்டை நகரம், முத்துக்கடை ஆட்டோ நகர், வி.சி.மோட்டூர், ஜெயராம் நகர், பழைய ஆற்காடு சாலை, காந்தி நகர், மேல்புதுப்பேட்டை, பிஞ்சி அல்லிக்குளம், சின்ன தகரகுப்பம் அதன் சுற்றுப்புற பகுதிகள்.

காலை 9 மணி முதல் 3 மணி வரை பனப்பாக்கம் துணை மின் நிலையம், பெருவளையம் மின் நிலையம் பனப்பாக்கம், மேலபுலம், பிள்ளைப்பாக்கம், வேலியநல்லூர், நெடும்புலி, தண்டலம், ரெடிவ ளம், அகவலும், தென்மாம்பாக்கம், பெருவளையம், சிறுவளையம், ஊளிய நல்லூர், கர்ணாவூர், துறையூர், பள்ளி பட்டறை.

ஆற்காடு நகரம், ஹவுசிங் போர்டு, வேப்பூர், விஷாரம், நந்தியாலம், தாழனூர், ராமநாதபுரம், கூராம்பாடி, உப்புப்பேட்டை, கிருஷ்ணாவரம், லப்பப்பேட்டை, முப்பதுவெட்டி, தாஜ்புரா, தக்கான்குளம், களர், கத்தியவாடி, கீழ்குப்பம், ஆயிலம், அருங்குன்றம், ஆயிலம்புதூர், ராமாபுரம், பூட்டுத்தாக்கு, ரத்தினகிரி, கன்னிகாபுரம், சாணார்பண்டை, மேலகுப்பம், கீழ்செங்காநத்தம் மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகள்.