பொங்கல் ரங்கோலி கோலங்கள் 2022

New Pongal Rangoli Design 2022:– நம் இந்துக்களின் கலாச்சாரத்தில் அடங்கியுள்ள பல பழக்க வழக்கங்களில் பல அறிவியல் அர்த்தங்கள் நிறைந்துள்ளது. அவை காலப்போக்கில் மறந்துபோக அவையெல்லாம் மூட நம்பிக்கை என்று கூறப்படுகிறது. அந்த வகையில் பெண்கள் காலையில் எழுந்து கோலம் போடும் பழக்கமும் அடங்கியுள்ளது. கோலம் போடுவதில் பல அர்த்தங்கள் மறைந்துள்ளது, அதுவும் பெண்கள் மார்கழி மாதத்தில் எழுந்து அதிகாலை கோலம் போடுவதினால் அவர்களின் உடலுக்கு அதிக ஆரோக்கிய நன்மைகள் நிகழும்.

புதிய ரங்கோலி கோலங்கள் 2022

கண்களை கவரும் புதிய ரங்கோலி கோலங்கள் 2022..!

அழகான ரங்கோலி கோலங்கள் 2022

அழகிய புதிய ரங்கோலி கோலங்கள் (Rangoli Kolangal)..!

பொங்கல் ரங்கோலி கோலம் 2022 (Pongal Rangoli Kolam):

Pongal Rangoli Kolam 2022 – பொங்கல் ரங்கோலி கோலம் 2022:

பொங்கல் ரங்கோலி கோலங்கள் 2022 – New Rangoli Design 2022:

Pongal Rangoli Kolam 2022

New Pongal Rangoli Design 2022: