அம்மன் சன்னதி மூலாவார் கோபுரம்
வர்தகலம் வர்கீஸ்வரர் கோயில்
விருத்தாச்சலம்: விருத்தாச்சலம் விருத்தகிரீஸ்வரர் கோயிலில் அம்மன் சன்னதி மூலவர் கோபுரத்தில் 3 கலசங்கள் திருடப்பட்டுள்ளது. சுமார் 1,500 ஆண்டுகள் பழமையான கோயிலில் சுமார் 400 கிராம் தங்க முலாம் பூசப்பட்ட 3 கலசங்கள் திருடப்பட்டுள்ளன.

3 urns stolen from Amman Sannathi Moolavar tower at Viruthachalam Viruthakriswarar temple