சனி ஜெயந்தி 2022 எப்போது ?


நீதி பகவானாக இருக்கக்கூடிய சனி பகவான் அவதரித்த தினம் வைகாசி மாதத்தில் வரக்கூடிய சர்வ அமாவாசை தினத்தில் சனி ஜெயந்தியாக கொண்டாடப்படுகிறது.

2022 Shani Jayanti Pooja Date and Time in Tamil

சனி ஜெயந்தி மே 30, திங்கட்கிழமை என்பதால், அன்று வரக்கூடிய சனி ஹோரையான காலை 7 மணி முதல் 8 மணிக்குள், நவகிரகங்களில் உள்ள சனி பகவானை வழிபட்டு, அவருக்கு உகந்த எள் தீபம் ஏற்றி, கருப்பு நிற வஸ்திரத்தை சாற்றி வழிபடவும்.

அவரை கோயிலுக்கு சென்று வழிபடாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, அவர் ஏழை, எளியோரிடம் நிறைந்திருக்கக்கூடியவர். அதனால் மாற்றத்திறனாளிகள், ஏழைகளுக்கு நம்மால் முடிந்த உதவியை செய்தாலே அவரின், நல்லருள் நம்மைத் தேடி வரும்.

சனி பகவான் ஸ்லோகம்


சங்கடந் தீர்க்கும் சனி பகவானே
மங்களம் பொங்க மனம் வைத்தருள்வாய்
சச்சரவின்றிச் சாகா நெறியில்
இச்சகம் வாழ இன்னருள் தா தா ..

Shanishchari Amavasya is avtaran divas of Suryadev and Devi Chayas son Lord Shani, misconceptual this festival is also known as Shani Jayanti.

Shani Bhagwan Jayanti 2022: Check Date, Time And Subh Muhurat Of This Day
Shani Jayanti 2022

This year Shani Jayanti will be celebrated on Monday, 30 May 2022. Amavasya Tithi will start at 2:54 pm on 29 May 2022. Amavasya Tithi will end on May 30, 2022, at 4:59 pm

People in India are observing Shani Jayanti today (May 29). Shani Jayanti is referred to the birth anniversary of Lord Shani Dev. The day falls on the day of Jyestha Krishna Paksha Amavasya Tithi, and that is why it is known as Shani Amavasya. Shani Dev is also referred to as Lord of Justice. Lord Shani (Saturn) was the son of Surya Dev (Sun) and mother Swarna (Chhaya).

As per Hindu Mythology, people consider this day extremely auspicious for Hawan in order to please Lord Shani. Shani Tailabhishekam and Shani Shanti Puja are the most important ceremonies that should take place on this day.

Shani Jayanti 2022: Date and Time

This year Shani Jayanti will be celebrated on Monday, 30 May 2022. Amavasya Tithi will start at 2:54 pm on 29 May 2022. Amavasya Tithi will end on May 30, 2022, at 4:59 pm.

Devotees of Lord of Shani Dev keep fast the entire day on this auspicious day and also visits Shani temples in order to seek the blessing of Lord Shani. People of the Hindu community believe that Lord Shani always believed in Justice. Devotees keep fast to get good luck and fortune.

Along with this, people also believe that if the grace of Shani Dev is not a part of someone's life, then even after working hard, they do not get the desired result.

People who do not have Lord Shani's blessing are always surrounded by trouble and do not even get rewarded for their hard work.