கீர்த்தி சுரேஷ் அழகு மற்றும் பன்முகத்தன்மையின் சிறந்த உருவகம். 

Keerthy Suresh is the apt epitome of beauty and versatility. Over the years, she has worn many beautiful outfits and made jaws drop