யோகி பாபு சினிமா நடிகர் ரத்தனகிரி முருகனை தரிசித்து விட்டு சுவாமிகளிடம் ஆசி பெற்றார் இன்று

Yogi Babu visited Ratnagiri Murugan Temple and received blessings from the Swamis today