புதிய வரி நடைமுறையில் உள்ளவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு மொத்த வருமானம் ரூ.7 லட்சம் வரை உள்ளவர்களுக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டு உள்ளது என நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார். ஏற்கனவே ரூ.5 லட்சம் வரை இருந்த வரம்பு தற்போது ரூ. 7 லட்சம் ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், வருமான வரி அடுக்குகள் 7 ல் இருந்து 5 ஆக குறைக்கப்படும். வருமான வரி விலக்கிற்கான உச்ச வரம்பு ரூ.2.5 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.3 லட்சமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆண்டு மொத்த வருமானம் ரூ.7 லட்சத்தை கடக்கும் பட்சத்தில்,


வரி சதவீதம்
3 லட்சம் வரை வருமான வரி இல்லை
3 லட்சம் முதல் 6 லட்சம் வரை 5 சதவீத வருமான வரி
6 லட்சம் முதல் 9 லட்சம் வரை 10 சதவீதம்
9 லட்சம் முதல் 12 லட்சம் வரை 15 சதவீதம்
12 லட்சம் முதல் 15 லட்சம் வரை 20 சதவீதம்
15 லட்சத்திற்கு மேல் 30 சதவீதம் வருமான வரி


இவ்வாறு நிர்மலா சீதாராமன்அறிவித்துள்ளார்.

புதிய வரி நடைமுறையில் உள்ளவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு மொத்த வருமானம் ரூ.7 லட்சம் வரை உள்ளவர்களுக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டு உள்ளது என நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்.