தோஷம் நீங்க நவகிரகங்களைப் சுற்றி வழிபடும் போது அந்தந்த கிரகத்திற்கும் உரித்தான எண்ணிக்கையில் சுற்றி வழிபட வேண்டும். 

அதாவது முதலில் ஒன்பது முறை சுற்றி வணங்கிய பின் தோஷம் நீங்க வேண்டிய கிரக அனுக்கிரகத்துக்காக மேலும் விசேஷமாகச் சுற்றி வந்து வழிபடுதல் வேண்டும். 

அது எத்தனை சுற்று தெரியுமா? 


 1. சூரியன் - 10 சுற்றுகள் 
 2. சுக்கிரன் - 6 சுற்றுகள் 
 3. சந்திரன் - 11 சுற்றுகள் 
 4. சனி - 8 சுற்றுகள் 
 5. செவ்வாய் - 9 சுற்றுகள் 
 6. ராகு - 4 சுற்றுகள் அடிப்பிரதட்சிணம் 
 7. புதன் - 5, 12, 23 சுற்றுகள் 
 8. கேது - 9 சுற்றுகள் 
 9. வியாழன் - 3, 12, 21 சுற்றுகள்


நவக்கிரகங்கள் அருளும் யோகம்.


 1. சூரியன் - ஆரோக்கியம் 
 2. சந்திரன் - புகழ் 
 3. செவ்வாய் - செல்வச் செழிப்பு 
 4. புதன் - அறிவு வளர்ச்சி 
 5. வியாழன் - மதிப்பு 
 6. சுக்கிரன் - வசீகரத் தன்மை 
 7. சனீஸ்வரன் - மகிழ்வான வாழ்க்கை 
 8. ராகு - தைரியம் 
 9. கேது - பாரம்பரியப் பெருமை