கலவை. வளையாத்தூர் (ஒரு பகுதி). பாப்பேரி. மேச்சேரி, சென்னசமுத்திரம். குட்டியம், அரும்பாக்கம். கே.வேளூர், டி.புதூர், கணியனூர், நல்லூர், மேல் நெல்லி, கலவைப்புத்தூர், பின்னத்தாங்கல், மழையூர் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்கள்.

காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2மணி வரை: காவேரிப்பாக்கம், வாலாஜா, ராணிப்பேட்டை. ஒழுகூர், கரிவேடு, ஓச்சேரி, தருமநீதி, ஆலப்பாக்கம். அத்திப்பட்டு, மாமண்டூர், வேகாமங்களம், முசிறி, ஆயர்பாடி. துறைபெரும்பாக்கம், மகாணிப்பட்டு. கட்டளை, அய்யம்பேட்டைசேரி, உப்பரந்தாங்கல். ராஜபாளையம், பன்னியூர்கூட்டுரோடு, பெரிய கிராமம், ஈராளச்சேரி, ராமாபுரம், கடப்பேரி, சுமைதாங்கி, திருப்

பாற்கடல் மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராமங்கள். காலை 11 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை

லாலாப்பேட்டை, தக்காம்பாளையம், நெல்லிக்குப் பம், ஏகாம்பரநல்லூர், கத்தாரிகுப்பம், பிள்ளையார்குப் பம், சிப்காட் பகுதி 3, அம்மூர், வேலம், கல்மேல்குப்பம். கிருஷ்ணாவரம், ராணிப்பேட்டை நகரம், நவல்பூர், காரை, புளியங்கண்ணு, பாரதி நகர், பெரியார் நகர், அவரைக்கரை, சிப்காட், சிப்கோ, பெல், தெங்கால். புளியந்தாங்கல், அக்ராவரம், சீக்கராஜபுரம், வானா பாடி, செட்டித்தாங்கல், வாலாஜா, நகரம், தேவதானம், குடிமல்லூர், வி.சி.மோட்டூர், வன்னிவேடு, அம்மணந் தாங்கல், பெல்லியப்பா நகர், டி.கே.தாங்கல், சென்னச முத்திரம், பூண்டி, சாத்தம்பாக்கம், பாகவெளி, முசிறி, வள்ளுவம்பாக்கம். அனந்தலை, ஒழுகூர், வாங்கூர், கரடிகுப்பம். ஜி.சி.குப்பம். தலங்கை, செங்காடு மோட் டூர், செங்காடு, தண்டலம் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.